• تیم ملی فوتبال ایران   TeamMelliIran@

    1397/03/22 ساعت 15:20

    با اعلام رسمی فیفا، سیستم ویدیو چک در جام جهانی فقط در موارد زیر استفاده خواهد شد: تایید گل پنالتی کارت قرمزهای مستقیم تصحیح کارت اشتباه از سوی داور