• جمشید انصاری   jamshid_ansari@

    1397/03/22 ساعت 22:17

    در قانون بودجه امسال ، مجلس افزایش حقوق کارکنان دولت را بصورت پلکانی پیش بینی نموده است . دولت برای تحقق این موضوع ، فرمولی پیش بینی و تصویب کرده که صرف نظر از پیچیدگی در روش محاسبه ، به عدالت نزدیک‌تر است و برای کارکنان با حقوق و مزایای کمتر افزایش حقوق بیشتر ی را تامین می‌کند .