• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/22 ساعت 17:32

    #تفکیک_جنسیتی کلیدواژه‌ایست که اخیرا در جامعه ایران تا حدی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و تقریبا در همه جا نه تنها به گوش می‌رسد که در عمل هم دیده می‌شود. http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۸۲۱۸