• نهایت بهره بری از پتانسیل‌ها؛ بازی Super Mario Party برای کنسول سوییچ معرفی شد [تماشا کنید] http://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۶/۱۲/٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۹٪be٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۹٪۸۴-٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۸٪۹b-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪db٪۸c-super-mario-party-٪d۸٪a۸/ …