• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/03/22 ساعت 23:42

    وزیر امور خارجه: فرصت محدود است و در این فرصت محدود، با اعضای باقی مانده در برجام و دیگر شرکای ایران که خارج از برجام هستند، مشغول رایزنی‌های گسترده هستیم.