• جمشید انصاری   jamshid_ansari@

    1397/03/22 ساعت 22:36

    در قانون بودجه امسال مجلس افزایش حقوق کارکنان دولت را بصورت پلکانی پیش بینی کرده است . فرمولی که دولت برای اجرای این تکلیف قانونی تصویب نموده صرفنظر از پیچیدگی در روش محاسبه به عدالت نزدیکتر است و می‌تواند افزایش بیشتری برای کسانی که حقوق و مزایای کمتری دریافت می‌کنند تامین کند .