• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/03/22 ساعت 14:10

    رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همزمان با هفته محیط زیست، در سفر به استان مرکزی با حضور در مزار مرحوم محمد باقر صدوق از مدیران با سابقه این سازمان،یاد وخاطر ه آن مرحوم را گرامی داشت. دکتر محمدباقر صدوق از مدیران پیشکسوت محیط زیست کشور بود که ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۵ دار فانی را وداع گفت.