• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/03/22 ساعت 03:14

    برخی نمایندگان مصاحبه می‌کنند و می‌گویند به #روسیه نمی‌روند. لابد انتظار کف و سوت مردم راهم دارند و بر سر ما منت می‌گذارند! در این شرایط اقتصادی حداقل وظیفه نماینده - اگر خود را نماینده بداند- پیگیری اوضاع و کمک به حل مشکل است.