• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/03/22 ساعت 14:27

    خیلی‌ها انتظار دارند برای دیدن مهربانی خدا، نعمات زیاد دریافت کنند ولی معمولاً خدا این اتفاق را رقم نمی‌زند؟ می‌دانید چر؟ چون کسی با «نعمت» متوجه مهربانی خدا نمی‌شود؛ بلکه باید «روحیۀ شکر» داشته باشد؛ اتفاقاً نعمت خیلی‌وقت‌ها موجب غفلت هم می‌شود!