• جهانبخش محبی‌نیا   j_mohebinia@

    1397/03/22 ساعت 21:12

    یک مجتهد بالا سرمان ونصف اعضا شورای نگهبان مجتهد است و دولت هم ادعای اسلامی بودن دارد اما با استناد به یک شاخص اقتصادی هم نمیتوانیم بگوییم در زمینه اقتصاد موفق بودیم. #فساد #قاچاق