• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/03/22 ساعت 22:46

    با ورود #تکنوکرات ‌ها، نظام تعلیم و تربیت دگرگون می‌شود و آدم‌هایی تربیت می‌شوند که بتوانند این سیستم را بچرخانند، تکنوکرات‌ها؛ پزشکان، مهندسان رشته‌های مختلف، وکلا، حقوقدانان و اساتید دانشگاه و معلمان‌اند که به نحوی محصول علم #مدرن و #سکولار و پرورش‌یافتۀ آن هستند.