• اگر #کشاورزی مدرن شود، با آب کمتر می‌شود محصولات استراتژیک کاشت و تولید و درآمد بیشتری داشت. باید میزان وابستگی #اقتصاد سیاسی-اجتماعی کشور به #آب کمتر شود تا مردم از نظر معیشتی دچار مشکل نشوند. تا ابد نمی‌توان از محل درآمدهای نفتی خسارت فقدان فرصت‌های شغلی را در کشور تامین کرد.