• علیرضا کتابدار   ketabdar@

    1397/03/21 ساعت 14:15

    سکه ۲.۵ میلیون تومان شد؛ قیمت کالاهای اساسی افسارگسیخته و لحظه‌ای بالا میره و قیمت خودرو هم روزانه چندین میلیون رو به افزایشه! دولت را بی خیال؛ خدایا، کجایی؟ دقیقا کجایی؟!