• و در روز انتشار آخرین قسمت #شهرزاد یادی بکنیم از درخشان‌ترین نقش و بهترین بازی مجموعه: غزل شاکری. با این‌که فقط یک فصل بود، اما بخشی از عاشقانه‌ترین‌های شهرزاد با این شخصیت شکل گرفت.