• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/21 ساعت 14:20

    نمایندگان #مجلس مطرح کردند؛ #شفاف_سازی هزینه کرد #صدقات هفته گذشته برخی کاربران با راه‌اندازی فراخوان «نه به کمیته امداد» خواستار رسیدگی و توجه بیشتر مسئولان #کمیته_امداد به اقشار نیازمند و ضعیف کشور شدند http://iran-newspaper.com/?nid=۶۷۹۹&pid=۴&type=۰ …