• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/03/21 ساعت 18:50

    توییت تحلیلگر انگلیسی: «آمریکا ۴۰ پایگاه نظامی در اطراف ایران دارد.» «اگر ایران با پایگاه‌های نظامی آمریکا را محاصره میکرد، آمریکایی‌ها احساس تهدید نمی‌کردند؟»