• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/21 ساعت 17:22

    ایرانیان از دیرباز تاکنون با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. نشانه‌های آن را می‌توان در فلات مرکزی و مناطق جنوبی ایران یافت. وجود قنات‌های متعدد گویای دوراندیشی ایرانیان و تامین آب مورد نیاز خود از دل کویری‌ترین مناطق کشور است. http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۸۱۱۸