• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/03/21 ساعت 12:11

    سخنگوی وزارت خارجه: نتانیاهو لازم است دست از کودک کشی و مردم کشی بردارد و نیاز نیست از آن سوی منطقه نگران بحث خشکسالی در #ایران باشد. مردم ایران توانایی حل و فصل مسائل خود را در زمان لازم خواهند داشت و نیاز به این شعبده بازی نیست.