• محسن هاشمی رفسنجانی   moh_rafsanjani@

    1397/03/21 ساعت 23:48

    برخی مدیران کشور که از جوانان نسل اول و دوم انقلاب هستند، حاضر به واگذاری قدرت خود به نسل بعد و جوانان نیستند که با تداوم حضور در مسئولیت‌های اجرایی، به سن مسئولان کشور اضافه می‌شود.این اتفاق،نوعی #انسداد_مدیریتی را موجب شده که آسیب‌های فراوانی به دنبال دارد. #جوانگرایی_تخصص_محور