• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/21 ساعت 15:23

    «توران خانم» روایت زندگی زنی است که روزهای جنگ جهانی دوم و تحصیل در فرانسه تا جوانمرگی برادرش، تیرباران همسرش، غرق شدن فرزندش در سیل، سرطان و مرگ همسر دومش در میانسالی و … را تاب می‌آورد http://iran-newspaper.com/?nid=۶۷۹۹&pid=۲۲&type=۰ …