• نسخۀ صوتی:‌ دست‌وپا چلفتی‌ها - کتابی جدید از تشریحِ علمی این احساس #خجالت آور و چگونگی غلبه بر آن می‌گوید (تای تاشیرو، آتلانتیک) http://tarjomaan.com/sound/۹۰۱۷/