• از بس سکه و‌دلار و خونه این روزا حباب دارن منتظرم اصغری بیاد تلویزیون بگه مردم اینم حباب هواس ! تو‌فان واقعی نیس. می‌ترکه درست میشه!