• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/03/21 ساعت 14:47

    ایمان به خدا را به «ایمان به خالقیتِ خدا» محدود نکنیم! مدام ثابت می‌کنند که «خدا خالق است» خُب حالا با این خالق، چه‌کار کنم؟ برایم ثابت کن که «خدا همان مهربانی است که من شدیداً به مهربانی او احتیاج دارم!»