• محمد رضا زائری   MorzaeriZaeri@

    1397/03/21 ساعت 21:41

    . تهدید لازم ندارد، توپ و تشر نمی‌خواهد، شما کارت را درست انجام بده، شما جذاب و دلپذیر باش، شما اصل جنس باش، شما فقط بویی از نماز جمعه پیغمبر داشته باش، جمعه که سهل است، مردم شنبه تا پنجشنبه هم می‌آیند! #نماز_جمعه