• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/21 ساعت 13:24

    مصاحبه ناصر ملک مطیعی را اگر رسانه ملی با آن کیفیت عالی پخش می‌کرد این قدر دیده نمی‌شد که الان با این کیفیت بد دیده شده ….