• حالا خوب شد نتانیاهو‌ به اشاره‌ای کرد که مسوولان یاد بحران آب هم بیفتند. باشد غلط هم می‌کند مثل آمریکا که البته سالهاست هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، ولی اینها که راه حل نشد برای بحران آب، برادر قشنگم.