• علیرضا کتابدار   ketabdar@

    1397/03/21 ساعت 14:17

    اگر این گرانی‌ها در دوران معجزه هزاره سوم اتفاق می‌افتد، آیا دوستان و روزنانه نگاران اصلاح طلب همین سکوت فعلی را ادامه می‌دادند!