• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/21 ساعت 14:31

    آمریکاییها شدیدا به دنبال این هستند که #ایران را عضوی از FATF کنند. #FATF به صورت نرم و حساب شده مانع از استقلال مستمر سیاسی کشور می‌شود و زمینه نفوذ و سلطه نهادهای بین المللی به سیستم اقتصادی داخلی را فراهم می‌کند.