• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/21 ساعت 17:21

    قطر از امارات به دادگاه حقوق بشر سازمان ملل شکایت کرد. یک سالی است که عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر اقدام به تحریم زمینی، دریایی و هوایی قطر و قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی با این کشور کرده اند.