• مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

    1397/03/21 ساعت 18:34

    مسکوت ماندن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم مورد اتفاق نظر جریانهای سیاسی مجلس بود http://bit.ly/۲Jx۷o۱o