• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/03/21 ساعت 16:01

    جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون بودجه مجلس: در سال ۹۷ افرادی که بالای ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افزایش #حقوق نخواهند داشت و برخی گروه‌های درآمدی همانند وزرا و نمایندگان مجلس نیز مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.