• امير مسروري   masrouriamir@

    1397/03/21 ساعت 17:13

    امروز روز اعدام TJMcVeigh# قاتل ۱۶۸ شهروند در یک عملیات تروریستی در شهراوکلاهاماسیتی آمریکا است. انفجاری که به کشتار در یک مهدکودک منجر شد. او اعدام شد اما هیچکس نگفت چراآمریکا فقط میتواند تروریست اعدام کند؟ آن وقت یک عده اینجا برای تروریست‌ها هشتگ ترند میکنند؟!