• حالا باز خودش بهتر می‌دونه ولی درستش اینه: ماله کش اصلاحات بود و‌به ترامپ فحش « نداد‌» …