• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/21 ساعت 22:02

    واکنش امارات به شکایت قطر؛ وزیر مشاور در امور خارجی امارات در واکنش به تصمیم قطر برای شکایت از این کشور به اتهام نقض حقوق بشر، دوحه را دروغگو خطاب کرد.