• من از هیچ به خیلی چیزا توی زندگیم رسیدم، چیزای با ارزش. بدون پارتی، بدون پاچه خواری، بدون آدم فروشی و زیر آب زنی و … سخته اما شدنی … با تلاش و البته لطف همیشگی خدا … پس با تلاش ادامه میدم، لطف خدا هم مطمئنم هست … بقیه‌اش خیلی مهم نیست …