• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

    1397/03/21 ساعت 09:16

    حاج کاظم: «به اونا بگو بین عباس و BBC یکی رو انتخاب کنن. حافظ امنیت ملی برای من امثال عباسه! اگه امنیت ملی اونا رو BBC تعیین می‌کنه، هرکی قبله خودش رو بچسبه» #آژانس_شیشه_ای