• در ادامه اینکه وقتی ماجراهای تروریستی داعش در فرانسه چند سال پیش اوج گرفت، آقای نقدی اگر اشتباه نکنم به فرانسه پیشنهاد داد نمی‌تونید جمعش کنیم ما بیایم براتون جمعش کنیم یا چیزی در این مایه‌ها. خلاصه اینکه اولاند رییس جمهور وقت فرانسه حرفی از اینکه ایران غلط می‌کند و اینا نزد.