• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/03/21 ساعت 20:46

    مدیر کل جدید روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، امیرعبدالرضا سپنجی با انتشار بیانیه‌ای رسمی، سیاست‌های رسانه‌ای این سازمان را بیان کرد. متن کامل بیانیه: https://www.doe.ir/Portal/home/?news/۱۹۶۲۱۰/۵۵۰۱۸۱/۸۴۴۰۸۰/ …