• ۳.اسرائیل برخلاف قطعنامه‌های بین‌المللی، سالیانه ۱۰میلیون مترمکعب هم از آب‌های یرموک را می‌بلعد. آنها معتقدند در آینده با ۳پدیده خطرناک تشکیل دولت فلسطین، افزایش جمعیت فلسطینی‌ها و کاهش منابع آب مواجهند. درعین حال آب را مهمترین خطر دراز مدت برای آینده خود درمنطقه ارزیابی می‌کنند.