• حالا این باد و توفان و رعد و برق و بارون الان معنیش اینه مرداد منتظر بارش برف باشیم؟!