• ۷.اسرائیل می‌کوشد از طریق پروژه آناتولی قدرت خود در جنگ آب آینده منطقه را افزایش دهد. جنگی که چندان هم پایه و اساس حقیقی ندارد و تا حد زیادی ساختگی است چرا که برآمده از مهندسی منابع آب منطقه از مسیر دیپلماتیک و اجرایی است. http://yon.ir/UAz۹W