• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/03/21 ساعت 14:47

    معنویت و نزدیکی به خدا یعنی اینکه «حس نیاز به مهربانی خدا» در تو بیدار شود. معنویتِ بالاتر هم این است که مهربانیِ خدا را ببینی و حس کنی! اینکه ما عارف نیستیم و ایمان درست و حسابی نداریم، یعنی حس نمی‌کنیم که یک خدای مهربان، همیشه ما را احاطه کرده است.