• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/03/21 ساعت 22:37

    بخشی از لیست کمک‌هایی که رژیم آشغال صهیونیستی تا حالا به ایران ارزانی داشته از این قرار است: -تکنولوژی شکنجه مبارزین انقلابی -فرمول ساخت مواد روان‌گردان در آشپزخانه -اجرای فرآیند گام‌به‌گام براندازی در فتنه ۸۸ -ترور دانشمندان هسته‌ای