• نجات جوان ۲۴ ساله از خودکشی در اتوبان صیاد شیرازی رئیس اورژانس اجتماعی از نجات جان جوان ۲۴ ساله که در اتوبان شهید صیاد شیرازی قصد خودکشی داشت، خبر داد | باشگاه خبرنگاران