• یه چیزی داریم به نام «نعمت محرومیت». مثلا اگه شما از نعمت «رانت» برخوردار باشید نمی‌تونید مخالفش باشید ولی اگه ازش محروم باشید، میشید مخالف درجه یکش. مثلا من الان نعمت اجازه اجرا تو تلویزیون کشورم رو دارم و طبیعتا از انتقاد کردن در این رابطه محرومم.