• عباس عبدی   abb_abdi@

    1397/03/21 ساعت 09:37

    این پاراگراف آخرین یادداشتم است: چند روز پیش کسی پرسید که ما کی توسعه یافته خواهیم بود؟ گفتم هر گاه توانستیم نرخ انرژی و ارز را از وضعیت دستوری خارج کنیم بعلاوه هر وقت توانستیم به جامعه اعتماد کرده و استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کنیم!