• یک نکته در مورد گزارش امروز بی بی سی فارسی درباره روز فدس آقای جمال موسوی، الان گفت امسال برای اولین بار تطاهرات روز قدس در لندن به جای جمعه، یکشنبه برگزار شد. دست کم در ٢٥ سال اخیر، همواره تظاهرات روز قدس در اروپا و لندن، در روز یکشنبه برگزار شده و می‌شود. صبحکم الله بالخیر