• محسن رضایی   ir_rezaee@

    1397/03/20 ساعت 11:14

    هیچ کاری صادقانه‌تر از اذعان به اشتباه و هیچ کمکی بهتر از یاری رقیب نیست.