• چرا نه به FATF؟ #No۲FATF ۱.هدف اوباما از طراحی تحریم‌های هوشمند نابودی شبکه اقتصادی مقاوم و درحال ظهوری بود که در تعامل با حاکمیت، سپاه و دولت یاد گرفته بود تحریم‌ها را دور بزند و اروپا را مشتاقانه وادار به نقض فرمان خزانه داری آمریکا کند.