• حسن نمکدوست   hnamakdoost@

    1397/03/20 ساعت 00:13

    خرداد ١٣٧٣ اولین شماره پیام امروز منتشر شد و آخرین روز ١٣٧٩ شماره آخر آن. مرتضوی همگی را احضار کرد. عمید مسؤولیت کار را برعهده گرفت و به انفرادی رفت. تحریریه خوب، سردبیر خوب و سازمانی خوب حاصلش می‌شود یک مجله حرفه‌ای بسیار خوب و به یادماندنی. ممنون آقای نائینی؛ خیلی خیلی ممنون.